شور حضرت عباس + سبک هیجانی و

من تا ابد عاشق یارم

دلداده عشق دلدارم

آواره کوی لیلا و

مجنون عشق علمدارم

دلداده ابالفضلم

آواره ابالفضلم

سینه زن حسینم من

بی چاره ابالفضلم