زمزمه امیرالمومنین + سبک زیبا و

زمزمه امیرالمومنین + سبک زیبا و

دیگر صدای حیدر نیاید       سوز دعای دلبر نیاید
اولین مظلوم رفته از دنیا
گشته مهمان حضرت زهرا
آه و واویلا آه و واویلا
 ******
کوفه بگو پس شیر خدا کو       کهفُ التّقی کو نور الهُدی کو
یک دو روزی هست شعر غم خوانده
طفل بی بابا بی غذا مانده
آه و واویلا آه و واویلا
 ******
ای کوفه دیگر کمتر جفا کن       کمتر جفا بر آل عبا کن
کن مدارا با آل پیغمبر
با حسین و با عترت حیدر
آه و واویلا آه و واویلا
 ******
دعوت نمایی سلطان دین را     حق الیقین را ، حبل المتین را
لیکن اهل تو جمله با دشنه
می کُشند او را با لب ِ تشنه
آه و واویلا آه و واویلا

/ 0 نظر / 200 بازدید