سنگین امیرالمومنین +سبک خیلی زیبا و

سنگین امیرالمومنین +سبک خیلی زیبا و

کوچه های کوفه، چه رنگ غم گرفته
سینه ها ز داغ و، رنج و الم گرفته

جبرئیل امین، زغصه دم گرفته
یا علی یا حیدر یا مرتضی یا حیدر(۲)

در عزای مولا خونفشان زمین و آسمان شده
کار عرشیان و فرشیان مصیبت و فغان شده

حجت ابن الحسن تسلیت ز ماتم بابت علی
خانه ی هدایت ولایت بی مرتضی ویران شده

گشته غوغا به پا، خانه ی مرتضی، کشته شد علی خدایا
یا علی یا حیدر یا مرتضی یا حیدر(۲)

غصه های مولا، دگر به سر رسیده
وقت دیداره با، فاطمه ی شهیده

بعد زهرا علی، دگر خوشی ندیده
یا علی یا حیدر یا مرتضی یا حیدر(۲)

آه از این زمانه، که میکرد، خون به دل شیر خدا
داد از این مصیبت، که محنت، کشیده قلب مرتضی

تیغ ابن ملجم، شکسته، سر امیر مؤمنان
گرچه قاتل او، همیشه، بوده عذاب کوچه ها

می رسد این ندا، قد قتل مرتضی، کشته شد علی خدایا
یا علی یا حیدر یا مرتضی یا حیدر(۲)

 

 
/ 0 نظر / 87 بازدید