زمینه شهادت امام رضا (ع) + سبک فوق العاده زیبا و

زمینه شهادت امام رضا (ع) + سبک فوق العاده زیبا و

دیدن روی تو آرزومه

نوکری درت آبرومه (2)

کاشکی می شد کبوتر حرم بشم

دونه خوری زسفره کرم بشم

میون صحن تو پر بگیرم

به روی گنبدت بمیرم(2)

باغ و بهاری امام رضا هوام و داری امام رضا

 **********************************

باز هوای پرواز به سرم

کرده منو راهی حرم (2)

حریم تو دارالشفای عالمین

مدینه و نجف و بین الحرمین (2)

آمده ام با نگاه تو باز

پُر شوم از هوای پرواز (2)

باغ و بهاری امام رضا هوام و داری امام رضا

**************************************

مُهر گدائی تو به تنم

پرچم گنبد تو کفنم (2)

آرزومه که لحظه ی آخر من

به روی زانوی تو باشه سر من (2)

همه امیدم توئی نگارم

توی قبرم به انتظارم (2)

باغ و بهاری امام رضا هوام و داری امام رضا

/ 0 نظر / 114 بازدید