واحد حضرت امیرالمومنین + سبک فوق العاده و

واحد حضرت امیرالمومنین + سبک فوق العاده و

مادر آب و ابوتراب و،
نوکری واسه هر دو تون عشقه عشق ناب و
الهی عمرمونو پای شما بذاریم،
که نذاریم سخته به واللهِ این عذاب و
کی دیده تو عالم این حسابو؟،
یه کبوتر همخونه باشه با یه عقاب و
خدا هم می کنه مباهات به این دو تا نور،
و چه زیباست مخدره با عالیجناب و
عطر شما زده طعنه گلابو،
من غلامم واسه نجاتم کنید شتاب و
منو پاگیر دستای لطفتون کنید که،
کرم و لطفتون همش بوده بی حسابو
حیدر، مادر
همه کسم علی بابامه مادرم زهراست
بلند می گم، علی اربابه سرورم زهراست
مادرم زهرا پدرم حیدر(2)
********

 

تو هیئتت کردم انقلاب و،
نگیرید از من این رضایت و حال خرابو
غوره ی نارسم که محتاج هرمتونم،
بپزیدم تا برسم به مقام شراب و
حق خودم بود این انتخاب و
حاضرم مثل برده من رو کنید خطابو
کارتون ذره پروریه منم که  ذره م،
ذره اصلا بسته وجودش به آفتاب و
لحظه ی مردن و وقت عتاب و ،
شبی که می زنن به دستای من طناب و
جواب هیچ سئوالی رو بی شما نمی دم،
دستتون باشه توی قبرم حساب کتابو
حیدر، مادر
همه کسم علی بابامه مادرم زهراست
بلند می گم، علی اربابه سرورم زهراست
مادرم زهرا پدرم حیدر(2)
********
اگر می خواید که کنید ثوابو،
سلام من جواب داره پس بدید جواب و
بزنید تو تذکره ام مهر عتباتو،
بسه از  بس که نجفو دیدم توی خواب و
آخ! چی بگم از قلب کباب،
جیگر من خنک نمی شه با صد تا آبو
عتبات مقدسه شد اسیر دست،
عمر سعد و شمر و قوم بنی کلاب و
اسلحه مون دم طفل ربابو ،
کوری چشم دشمنای ابوتراب و
می گیریم ذکر یا علی و مثل یه تیری،
می زنیم قلب هرمله کل این خشابو
حیدر، مادر
همه کسم علی بابامه مادرم زهراست
بلند می گم، علی اربابه سرورم زهراست
مادرم زهرا پدرم حیدر(2)
********

/ 0 نظر / 228 بازدید